Feiing og tilsyn

Endringer for fritidsboliger

Endringer i forskriften medfører betydelige endringer for kommunen siden alle fritidsboliger blir omfatta av forskriften. I våre kommuner er det vesentlige flere fritidsboliger enn boliger. Det betyr at vi trenger mange flere feiere. Men hvor mange vet vi ikke før vi har kartlagt omfanget. Det er i 2016 gjort en utredning i alle kommunene i Hallingdal, denne beskriver framdriften i arbeidet der vi begynner med en kartlegging. Alle hytteeiere vil få et skriv der de må registrere ulike opplysninger om fyringsanlegget og bruken av dette, og om en i det heile tatt har et fyringsanlegg i fritidsboligen. På bakgrunn av denne kartleggingen vil vi organisere feie- og tilsynstjenesten i fritidsboliger fremover. Målet er at dette skal være klart fra 1.1.2018. Inntil vi har organisert oss for dette kan hytteeiere som ønsker feiing eller tilsyn ta kontakt med oss for å avtale feiing og/eller tilsyn.

 

Ta kontakt

Noe du lurer på eller vil vite mer om?
Send oss gjerne en melding!

Se flere tjenester