Skrindehaugen hyttegrend

Høgstandard tomter i feltet, god avstand mellom tomtene. 950 m.o.h. Flott utsikt innover fjellet med gode solforhold. Tomter på rundt 1000 m2 med helårsvei. Muligheter for strøm, vann og kloakk.

Ta kontakt

Se området

Se flere tomtefelt